Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)

Door de hoge instroom van AMV is er in 2022 een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft Nidos ons aangesteld om deze kinderen op te vangen en te begeleiden

Deze kinderen zijn alleenstaand en minderjarig. Dit betekent dat zij zonder ouders in Nederland aangekomen zijn. Voor kinderen die zonder ouder(s) in Nederland asiel aanvragen voorziet Nidos middels (tijdelijke) voogdij in het gezag. Daarnaast bieden zij kleinschalige opvang aan deze AMV. De uitvoering gebeurt door een aantal partners, verspreid over het land. Stichting Firmitas is een van de door Nidos gecontracteerde partijen die deze kinderen opvang en begeleiding zal bieden.

Deze locatie bestaat uit 25 ingerichte kamers, twee gezamenlijke woonkamers en twee keukens. Er is 24 uurs toezicht en begeleiding. Daarnaast wordt er gewerkt met een vast wakende wacht voor overdag en de nachten. Ook zal er dagelijks, samen met de kinderen, gekookt worden in de aanwezige keukens. Er zijn een aantal huisregels opgesteld, waaronder vaste thuiskomtijden en verplicht aan- en afmelden. De kinderen gaan doordeweeks naar school en krijgen aanvullend een dagprogramma dat gericht is op integratie en participatie binnen de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan huiswerkbegeleiding en recreatieactiviteiten zoals zwemmen en sporten.

Deze locatie is gelegen in de regio: Hoogvliet

Vraag en antwoord

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dit zijn kinderen die in Nederland zijn zonder ouders. Een aantal van deze kinderen hebben hun ouders door oorlogsgeweld verloren. Er is voor hen asiel aangevraagd in Nederland en ze hebben een verblijfstatus gekregen. Al deze kinderen hebben, om hun verblijfsvergunning te krijgen, een uitgebreide procedure doorlopen. Bij een deel van deze jongeren zal er op den duur sprake zijn van gezinshereniging met ouders en/ of familie. Meer informatie hierover vindt u op www.ind.nl en www.vluchtelingenwerk.nl.
Op de locatie in Hoogvliet komen in totaal 25 kinderen te wonen, tussen de 15 en 18 jaar. Ze komen uit verschillende landen, waaronder Syrië en Eritrea. Er komen in totaal 25 kinderen.
Gezien de hoge instroom van amv het afgelopen half jaar, dient de kleinschalige opvang te worden uitgebreid. De locatie in Hoogvliet was op korte termijn beschikbaar en voldoet aan de eisen van een kinderwoongroep (KWG).
Voor de locatie is een omgevingsvergunning afgegeven op 6 januari 2022 voor het huisvesten van alleenstaande minderjarige vluchtelingen met verblijfstatus. De vergunning is 5 jaar geldig voor een leegstaand zorgcomplex met als doel om 25 kinderen op te vangen.
De kinderen komen vanaf 17 januari 2022 aan. Ze zullen geleidelijk instromen; op 5 momenten in groepjes van 5 komen zij aan op de locatie.
Stichting Firmitas zorgt voor dagelijkse begeleiding zodra de kinderen zijn aangekomen. Er is 24 uur per dag begeleiding en toezicht aanwezig en een waakdienst. De locatie wordt op dit moment ook al bewaakt.
U kunt dit melden door te mailen naar de teamleider (f.zararsiz@stichtingfirmitas.nl) of door te bellen naar 010 2122938.
Overdag gaan de kinderen naar de Internationale Schakel Klas (ISK). Ze zullen onderwijs gaan volgen en krijgen in hun vrije tijd zwemlessen. Aanvullende dagbesteding wordt geregeld door Stichting Firmitas waarbij verschillende activiteiten worden georganiseerd. Zo helpen we de kinderen met het leren van de Nederlandse taal, om zo snel mogelijk te kunnen participeren en integreren in de samenleving.
Nee. De jongeren zijn door de medische check in Ter Apel heen gekomen. De amv zijn verder gebonden aan de huidige coronamaatregelen in Nederland. In de opvang wordt gezorgd voor zorg als dat nodig is. Vanaf het moment dat de kinderen in Rotterdam komen wonen, zijn zij Rotterdammer. Zij staan dan, net als andere burgers, ingeschreven bij een huisarts.
Als u iets wilt doen voor de kinderen op deze locatie, dan kunt u mailen naar info@stichtingfirmitas.nl. Samen met de bewoners van de wijk willen wij kijken wat er nodig is om de kinderen zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. En om ervoor te zorgen dat iedereen prettig samenleeft.
U wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. In verband met de huidige coronamaatregelen willen wij u later in het jaar de gelegenheid bieden om bij ons langs te komen. U wordt zodra de coronamaatregelen dat toelaten geïnformeerd over de mogelijkheden voor een locatiebezoek.
Keurkmerk meldcode k2730