Verhalen

‘Mijn droom is om te verhuizen naar een ècht huis met twee of drie slaapkamers. Firmitas ondersteunt me om mijn droom te verwezenlijken’, zegt Angela. Angela woont samen met haar zoontje en vriend. Ze krijgt ondersteuning van haar ambulant begeleider. ‘Mijn begeleider begrijpt me en we hebben een goede band. Wat ik ook prettig vind is dat ik zelf bepaal waarin ze me begeleidt. Ze helpt me bij praktische zaken, maar ik kan ook bij haar terecht om over mijn gevoelens te praten, als ik bijvoorbeeld ruzie heb gehad of ergens mee zit.’

Angela / Cliënt

“Mijn dochtertje wilde niet dat ik haar tanden poetste. Mijn begeleider heeft mij tips gegeven. Voor mijn dochtertje hebben we samen plaatjes opgezocht over tandenpoetsen. Dit hebben we opgehangen in de badkamer. Ik mag nu haar tanden poetsen en heb geleerd om haar complimentjes te geven.”

Noor / Cliënt

“Samen met mijn begeleider heb ik mij ingeschreven voor school. Omdat het nog even duurt voordat ik kan beginnen, doe ik nu mee aan de dagbesteding. Hier ben ik samen met anderen, dat vind ik heel leuk.”

Quincy / Cliënt

‘Naast de begeleidingsmomenten doen we soms ook gewoon leuke dingen. Dan gaan we lekker naar buiten. Binnenkort gaan we samen groentehapjes voor mijn zoontje maken. Wat ik fijn vind aan mijn begeleider is dat ze naar me luistert en me respecteert. Ik ben zelfstandig, maar vind het toch fijn dat er iemand is op wie ik kan terugvallen als het eens tegenzit.’

Amal / Cliënt

‘Firmitas voelt als een familie’ Als zorgorganisatie zijn we wendbaar. De (woon) wens van onze cliënten staat voorop. Firmitas is een mooie organisatie om voor te werken. Onze organisatie groeit en ons team is in ontwikkeling. We hebben oog voor elkaar en willen het vandaag altijd beter doen dan gisteren. Ik zie het als mijn taak om met collega’s mee te denken en hen ontwikkelingsperspectief te bieden. Met als uiteindelijk doel dat mijn collega’s goede zorg kunnen bieden aan cliënten. Alles draait om kwaliteit.

Ozan / Medewerker

‘We willen het verschil maken’ De behoefte van de cliënt staat centraal. We nemen de tijd voor reflectie. We bespreken verbeterpunten, maar staan ook stil bij wat goed gaat. Het is belangrijk om succesverhalen te delen. Want van succesverhalen leer je. Bovendien kunnen ze inspireren! Als zorgmanager sta ik in nauw contact met de teamleiders en stuur ik ook de zorgconsulenten aan. We houden ons bezig met de vraag ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de zorg die we bieden aansluit op de vraag van de cliënt?’

Rukiye / Medewerker

‘Altijd op zoek naar verbetering en ontwikkeling’ Ik ben teamleider begeleid wonen moeders (BWM) en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Ik heb een helikopterview. Ik wil processen overzien. Door de juiste vragen te stellen hoop ik een goede sparringpartner zijn voor de begeleiders in mijn team. Er zijn altijd meerdere oplossingen mogelijk. Als team zijn we flexibel en kijken we goed wie wat op welk moment nodig heeft. Wat is de vraag achter de vraag van onze cliënten? We houden rekening met de culturele achtergronden en gaan altijd voor de beste zorg.

Marjolein / Medewerker

‘Ondersteuning bieden bij wat mensen wèl kunnen’ Als activiteitenbegeleider is het mijn taak om ervoor te zorgen dat de cliënten een zinvolle dagbesteding hebben. Door hen licht productiewerk aan te bieden, krijgen ze structuur in hun leven en voor veel mensen kan het een opstapje zijn naar vrijwilligers- of regulier werk. We zetten life hammers in elkaar. Wist je dat deze hamers je leven kunnen redden? Bij het productiewerk gaat het hem vooral om het op tijd komen, het krijgen van een dagstructuur en het verantwoordelijkheidsgevoel dat bij werken komt kijken. Veel cliënten maken een persoonlijke groei door en dit is mooi om te zien.

Eelco / Medewerker

‘We geven mensen een nieuwe kans’ Bij Firmitas krijgen zowel medewerkers als cliënten de ruimte. Er is ruimte voor ontwikkeling, ruimte om nieuwe dingen uit te proberen en ruimte precies datgene te bieden waar de cliënt behoefte aan heeft. In het Kamertrainingscentrum wonen mensen met een licht verstandelijke beperking. Zij leren vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Mensen krijgen bij ons een nieuwe kans. De doelgroep is kwetsbaar. Veel van hen hebben te maken gehad met mishandeling, verwaarlozing, criminaliteit, mensenhandel of verslaving. Hun leven is zo complex dat zelfstandig functioneren vaak lastig is. Bij ons krijgen ze handvatten om voor zichzelf te kunnen zorgen.

Faruk / Medewerker

‘Iedereen doet ertoe, dat is mooi’ De ene keer help ik mijn cliënten bij het maken van een boodschappenlijstje, de andere keer nemen we de post door, ga ik mee naar de huisarts, maken we samen de keuken schoon of voeren we een goed gesprek. Ik spreek mijn cliënten dagelijks. Bij de meesten ga ik een of twee keer per week langs, maar tussendoor hebben we ook telefonisch contact of whatsappen we. Ik sta heel dichtbij ze. Soms bespreek ik onderwerpen die niet met anderen delen. Ik stel me open. Mijn cliënten kunnen met alle vragen bij mij terecht. Sommige cliënten hebben geen sociaal vangnet. Ik ben voor hen nèt dat steuntje in de rug, waardoor dingen in hun leven de goede kant op rollen. Zo vindt een van mijn cliënten het moeilijk om op tijd te komen, zoals bij de dagbesteding. Ik heb hier regelmatig met haar over gesproken. Tijdens deze gesprekken is het voor mij de uitdaging om de vraag achter de vraag te horen.

Fieke / Medewerker

‘Moeders staan er bij ons niet alleen voor’ Waar ik blij van word? Als ik merk dat jonge moeders meer zelfvertrouwen krijgen, dat ze hun kind structuur en liefde kunnen geven en dat ze zin hebben in het leven. Bij Begeleid Wonen Jonge Moeders (BWM) in Rotterdam staat de opvoeding van het kind centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan het aanleren van vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. We hebben aandacht voor thema’s als financiën, zelfzorg, schoonmaken, activering, zingeving, seksualiteit en opvoeden.

Keurkmerk NEN EN 15224
Keurkmerk meldcode k2730