Over Firmitas

Bij Stichting Firmitas geloven we in eigen kracht. Jouw eigen kracht. Samen werken we aan het versterken van jouw kracht, zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Over ons

Professionele zorg met persoonlijke aandacht

Sinds 2010 zijn wij actief bezig om met aandacht zorg te leveren. Doordat wij relatief jong zijn, kunnen wij de nodige aandacht bieden die mensen nodig hebben. En door onze ruime ervaring doen wij dit op professionele wijze.

Het beste van beide werelden dus.

 

Wij houden rekening met jouw achtergrond, cultuur en religie

Met dank aan het vertrouwen in ons, groeien wij snel

Wij blijven streven naar het beter doen

jaar aandachtige zorg

Tevreden mensen geholpen

Steden waar wij in actief zijn

Locaties

In een notendop

Hier staan wij voor

Stichting Firmitas biedt steun aan mensen die dat nodig hebben ongeacht cultuur. Onze cliënten worden in staat gesteld om (weer) controle over hun eigen leven te krijgen. Wij doen dit met een zorgaanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn waarbij de cliënt centraal staat.

Onze missie

Wij van Stichting Firmitas geloven in de eigen kracht van mensen. We geloven dat mensen nieuwe dingen kunnen leren en kunnen groeien, ondanks dat er redenen zijn waardoor dit misschien moeilijker gaat. Wij willen mensen helpen de controle over hun leven te krijgen of terug te krijgen door het bieden van maatwerk.

Onze visie

Onze zorg

Wij zijn gespecialiseerd in

Jouw eigen kracht versterken

Een beperking kan een verrijking zijn, met de nodige zorg, aandacht en hulp. Wij zoeken daarom graag met je mee naar wat jij al goed kan en bouwen daarop voort.

Jouw achtergrond respecteren

Passende zorg ontvangen kan lastig zijn als je een andere cultuur, taal of gewoontes hebt. Wij vergemakkelijken het juist voor jou, omdat wij passende zorg leveren en rekening houden met jouw persoonlijke achtergrond.

Jou zelfstandiger helpen worden

85% van onze cliënten vinden dat wij hen helpen om zelfstandiger te worden.

Hier zijn wij héél trots op!

Onze organisatie

Wij houden van transparant zijn

Bestuur en organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering. De raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen Stichting Firmitas en krijgt daarom de blangrijkste ontwikkelingen ter bespreking en goedkeuring voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft tot taat toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Governancecode Zorg

Stichting Firmitas onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg 2017 in de statuten en reglementen. Tevens heeft de Raad van Toezicht eind 2017 haar visie op het toezichthoudersschap en een beleid onkostenvergoedingen Raad van Bestuur vastgesteld. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening.  

N

7.8

Dat is het cijfer die onze cliënten ons geven.

Klaar om de volgende stap te zetten?

Wij helpen je graag vooruit. Laat ons weten wat wij voor jou kunnen betekenen.