Over Firmitas

Stichting Firmitas begeleidt jou naar een zelfstandig leven

Zo helpen we je bijvoorbeeld met zelfstandig wonen. Daarnaast werken we aan je ontwikkeling en zetten we je wensen en dromen om in haalbare doelen. We doen dit door uit te gaan van je eigen kracht en samen te werken aan het versterken van deze kracht.
Iedereen is welkom bij ons het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt. Onze begeleiders zullen je met liefde, respect en kennis begeleiden en willen je altijd helpen.

Jouw eigen kracht versterken

Ieder persoon is goed in iets anders. Wij zoeken graag met je mee naar wat jij al goed kan en bouwen daarop voort. Met de nodige zorg, aandacht en hulp, zul je merken dat je als persoon sterker wordt.

Onze missie & visie

Visie

Stichting Firmitas biedt zorg aan kleurrijke mensen die dat nodig hebben. Wij stellen onze cliënten in staat om (weer) controle over hun eigen gewenste leven te krijgen. Wij stellen de cliënt centraal en helpen hem met wonen, zorg en welzijn.

Missie

Mensen in hun eigen kracht zetten, daar geloven wij in. Dat hoe moeilijk de omstandigheden misschien zijn, mensen nieuwe dingen kunnen leren en daardoor groeien. Ieder mens is uniek, dus onze aanpak ook. Wij helpen mensen om de controle over hun eigen leven (terug) te krijgen. Hoe? Door ze liefdevol te begeleiden naar een zelfstandig leven en ze pas los te laten als dat kan.

Jouw achtergrond respecteren

Passende zorg ontvangen kan lastig zijn als je een andere cultuur, taal of gewoontes hebt. Wij vergemakkelijken het juist voor jou, omdat wij passende zorg leveren en rekening houden met jouw persoonlijke achtergrond.

Bestuur en organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen Stichting Firmitas en krijgt daarom de belangrijkste ontwikkelingen ter bespreking en goedkeuring voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Jou zelfstandiger helpen worden

85% van onze cliënten vinden dat wij hen helpen om zelfstandiger te worden.

Hier zijn wij héél trots op!

Governance-code Zorg

Stichting Firmitas onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg 2017 in de statuten en reglementen. Tevens heeft de Raad van Toezicht eind 2017 haar visie op het toezichthoudersschap en een beleid onkostenvergoedingen Raad van Bestuur vastgesteld. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening.

Keurkmerk meldcode k2730