In- en Uitsluitingscriteria

Wel in zorg bij stichting Firmitas

 • Heeft een LVB diagnose
 • Wlz, Wmo of Jeugdwet indicatie (geldige indicatie, lopende aanvraag, geldige reden voor een aanvraag)
 • Hulpvraag op 1 of meer leefgebieden
 • Heeft ondersteuning nodig om regie over het eigen leven terug te krijgen
 • Heeft motivatie, voor bijv. verandering of voor verbetering van de situatie
Extra screeningspunten voor KTC en BWM, bereidheid om:
 • Huis- en omgangsregels te respecteren en na te leven
 • Rekening te houden met andere cliënten (bezoek, geluidsoverlast, veiligheid)
 • Deel te nemen aan welzijnsactiviteiten

Niet in zorg bij stichting Firmitas

 • Geen Wlz, Wmo of Jeugdwet indicatie (afwijzing gehad van gemeente, geen geldige reden voor bezwaar/indicatie)
 • Geen hulpvraag, alleen wens voor huisvesting
 • Acute psychische nood (actieve psychose, zelfverminking, suïcidaliteit)
 • Verslaving aan harddrugs
 • Hoge recidivekans m.b.t. ernstige criminele vergrijpen (verkrachting, bedreiging met vuurwapen, gijzeling)
Extra voor KTC:
 • Betreft een moeder en kind aanmelding
Extra voor BWM:
 • Geen Wlz indicatie
 • Er is sprake van een inwonende partner
 • Er is sprake van 3 of meer kinderen inwonende kinderen
Extra voor ambulante begeleiding:
 • Noodzaak tot 24-uurs toezicht