Klachten

We vinden het belangrijk om geschikte zorg te bieden.
Helaas kan er altijd wel eens iets misgaan waarover u ontevreden bent of een klacht heeft.  

Op deze pagina vindt u informatie over wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent over de zorg- en dienstverlening van stichting Firmitas. 

Stappen om te volgen

Het kan gebeuren dat iets niet helemaal is gegaan zoals je wilt of zoals het hoort. Met elkaar praten is belangrijk, omdat je elkaar dan beter begrijpt. Het is belangrijk om daar over te praten. Want als je met elkaar in gesprek blijft, begrijp je elkaar vaak beter. Een oplossing is namelijk vaker dan sneller gevonden.

Bekijk hieronder de vier stappen die jij kunt ondernemen.

Stap 1: Ontevredenheid uiten, oplossing zoeken

Als u ontevreden bent over de begeleiding of over andere zaken, kunt u dit het beste eerst bespreken met de begeleider of zorgverlener. Door in gesprek te gaan kunnen problemen opgelost worden. Door uw ervaring te delen weten wij wat we kunnen verbeteren. U kunt er ook voor kiezen om uw ontevredenheid te bespreken met de teamleider. U kunt zich altijd laten ondersteunen door iemand anders.

Klachtenfunctionaris

Stichting Firmitas heeft een klachtenfunctionaris met wie u altijd contact op kunt nemen als u ergens ontevreden over bent. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kunt u helpen met het vinden van de juiste weg voor het oplossen van uw klacht. U kunt de klachtenfunctionaris telefonisch bereiken via het telefoonnummer van het hoofdkantoor, 010-2122938.

Stap 2: Klacht indienen

Mocht u er niet uitkomen, kunt u een officiële klacht indienen. Dit kan op verschillende wijzen. Dit kan telefonisch door te bellen met het hoofdkantoor. U kunt uw klacht ook mailen of een brief sturen naar het hoofdkantoor. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Het voordeel van een schriftelijke klacht is dat u hierin precies kunt benoemen waar de klacht volgens u over gaat. Daarom heeft een klacht via de e-mail of een brief de voorkeur.

U kunt er ook voor kiezen om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Ga hiervoor naar stap 4 van dit reglement.

Er zijn een aantal eisen waar uw klacht aan moet voldoen wanneer u deze indient:

  • De gebeurtenis waar de klacht over gaat, mag niet langer dan een jaar geleden zijn;
  • Een (soort)gelijke klacht van u mag niet al in behandeling zijn;
  • Als dezelfde klacht al eerder ingediend is, en er niks is veranderd, mag deze klacht niet opnieuw ingediend worden;
  • De klacht mag niet anoniem zijn, dan kunnen we u namelijk niet goed helpen.

 

Stap 3: Klacht onderzoeken

Als u de klacht indient bij stichting Firmitas, wordt deze onderzocht door de klachtenfunctionaris. Deze neemt contact met u op om de klacht te bespreken en om uit te leggen wat de vervolgstappen zijn. Ook wordt de klacht besproken met de verantwoordelijke medewerker.

Een vervolgstap kan zijn dat er samen met u gekeken wordt naar een passende oplossing. Het kan ook voorkomen dat wij na het onderzoeken van de klacht geen oplossing kunnen bieden omdat wij de klacht niet gegrond vinden. U kunt dan altijd naar de externe geschillencommissie gaan als u het hier niet mee eens bent. Ga hiervoor naar stap 4 van dit reglement.

Stap 4: Klacht indienen bij de geschillencommissie

Wanneer u het niet eens bent met de oplossing of beslissing van ons of u ervoor kiest om rechtstreeks uw klacht in te willen dienen bij een geschillencommissie, dan kan dit ook.

 

Stichting Firmitas is hiervoor aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. U kunt op deze website vinden hoe u de klacht daar indient en wat de vervolgstappen zijn:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/zorg-algemeen/

Direct contact opnemen

Vul het formulier hieronder in om contact met ons op te nemen.

U kunt ons ook direct mailen op [email protected]